Başlıklara tıklayarak grafikleri gösterip gizleyebilirsiniz.
Aktif İstatistik Sayısı :
İş Sağlığı ve Güvenliği Sınıflara Ait Cinsiyete Göre Öğrenci Dağılımı

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınıflara Ait Öğrenci Yaş Dağılımı

Hazırlık

1. Sınıf

2. Sınıf